vaulali.no

Normisjon Rogaland

Normisjon Rogaland er en religiøs organisasjon som driver med ungdomsarbeid, arrangerer treff og leirer.

Vi har levert nettsider til Normisjon Rogalands tre leirsteder, Vaulali, Horve Ungdomssenter og Stemnestaden.

Se nettside